Arsacal
button
button
button
button


Volle kathedraal voor Nine Lessons and Carols

met de Bavocantorij

Nieuws - gepubliceerd: maandag, 23 december 2019 - 201 woorden

Een van de hoogte­pun­ten in de voor­be­rei­ding op Kerst­mis is "A Festival of Nine Lessons and Carols" in de ka­the­draal. De negen lezingen uit Oude en Nieuwe Testa­ment - die betrek­king hebben op het ko­men­de kerst­feest - wer­den voor­ge­le­zen door onder meer Bis­schop Jozef Punt, die de vie­ring ook opende en afsloot met de zegen. De Bavo­can­to­rij zong tussen de lezingen bijpassende Carols en motetten. De ka­the­draal was weer vol voor de mooie gebeuren. Na afloop was er nog een bij­zon­der 'hoogte­punt'.

Sanne Nieuwen­huij­sen, magistra cantus, leidde de Bavo­can­to­rij en Ton van Eck, titulair organist van de ka­the­draal bespeelde het orgel. Naast de bis­schop lazen ook enkele koorle­den, pastoor Bart Putter, pastoor Eric Fennis, kape­laan Johannes van Voorst tot Voorst, diaken Philip Weijers en ikzelf een lezing.

Na afloop van de vie­ring vond er nog een speciaal gebeuren plaats, boven op de toren, een let­ter­lijk hoogte­punt. Daar werd een van de koorle­den van de Bavo­can­to­rij onder de sterrenhemel, op hoog niveau ten huwe­lijk gevraagd. Wie deze gelukkigen zijn? Dat moeten zij zelf maar bekend maken! De koorle­den ston­den klaar in de ka­the­draal om het paar toe te zingen: Ubi caritas et amor, ibi Deus est"(Waar liefde is, daar is God).

Terug