Arsacal
button
button
button


Bidden op Kerstmis

overweging_bezinning - gepubliceerd: woensdag, 25 december 2019

Gebeden op het kerst­feest, waaronder de bede van Sant' Egidio voor de mensen die dakloos zijn.

Wij danken U, Heer, dat U als een kleine, weerloze mens in deze wereld bent gekomen, kwetsbaar en klein.

Wij willen alle mensen in onze gebeden gedenken
die kerstmis komen vieren in onze kerken;
dat dit feest hun hart zal verwarmen
en Jezus die in deze nacht geboren werd
hun vrede en liefde moge schenken
en verhoring van hun gebeden.
Laat ons bidden

Laten we bidden voor paus Franciscus
en alle herders van de Kerk,
dat de Geest van God hen zal leiden
om met wijsheid, geloof en vertrouwen
hun taak te kunnen vervullen.
Laat ons bidden

Laten we bidden voor de mensen
voor wie geen plaats is in onze stad,
mannen en vrouwen die geen dak boven hun hoofd hebben,
geen plek om te slapen, hun beperkte bezittingen in een tas,
genegeerd en vaak misprezen door voorbij­gangers.
Wij willen vragen dat er licht mag zijn in hun leven,
dat zij mensen mogen ontmoeten
die met hen zoeken naar een nieuwe toekomst.
Laat ons bidden

Laten we in ons gebed ook denken
aan alle mensen die eenzaam zijn
en aan de kinderen en gezinnen
die niet voldoende hebben
voor kleding, voeding en andere levensbehoeften.
Laat ons bidden

En bidden we ook dat de wapens zullen zwijgen,
niet alleen voor een kerstbestand
maar voor altijd;
dat de leiders van de volkeren op zoek gaan
naar vreedzame oplossingen voor hun conflicten.
Laat ons bidden.

En laten we bidden voor al onze per­soon­lijke intenties.
Denken we aan de mensen die we missen,
aan mensen die ziek zijn of het moeilijk hebben,
aan mensen die hopen op ons gebed
Laat ons bidden

Terug