Arsacal
button
button
button


Zalig uiteinde en een gezegend 2020!

Vredesboodschap van paus Franciscus voor 1 januari

nieuws - gepubliceerd: dinsdag, 31 december 2019
zalig uiteinde!
zalig uiteinde!
kapel Zonnewende
kapel Zonnewende
Zonnewende
Zonnewende

Van harte wens ik U allen een heel gezegend nieuw jaar toe! We beginnen het jaar met het hoog­feest van Maria, moeder van God en ik stel dit nieuwe jaar dan ook graag onder haar bijzondere bescherming. Tegelijk vieren we Wereldvredesdag waarvoor paus Franciscus ons weer een mooie bood­schap heeft gegeven.

Bood­schap van de paus

Op de website van de RK Kerk in Nederland is de complete bood­schap in Neder­landse vertaling te lezen:

In zijn bood­schap vraagt de paus aandacht voor het streven naar echte broeder­schap, gebaseerd op dialoog en weder­zijds vertrouwen. Hij noemt met name de Hibakusha, de overlevenden van de atoombommen die 75 jaar geleden op Hiroshima en Nagasaki zijn gevallen, die aan nieuwe generaties getuigen van de verschrikkingen en het lijden om de herinnering aan deze gruwelijke feiten een basis en inspiratie te laten worden voor het werken aan vrede. Ook noemt de paus het belang van verzoening; alleen door de kracht van de vergeving kunnen we elkaar als broeders en zusters gaan zien. Dit vraagt om respect voor elkaar en dat respect heeft vele praktische kanten. De paus noemt met name een rechtvaardig economisch systeem (vgl. Caritas in veritate 39) en een ecologische bekering: als we met nieuwe ogen de goedheid van de Schepper zien die ons deze wereld heeft gegeven als een gemeen­schap­pe­lijk huis, houdt dat een transformatie in van de manier waarop we met onze zusters en broeders omgaan. Om vrede te bereiken moeten we in de moge­lijk­heid ervan geloven en geloven dat anderen net zo zeer vrede nodig hebben als wijzelf. Hierbij kunnen we inspiratie vinden in de liefde die God voor ieder van ons heeft: die liefde is bevrijdend, zonder grenzen, gratis en onvermoeibaar. Daarbij moeten we menselijk vrees te boven komen. Vrees leidt vaak tot conflicten en vijandbeelden, een cultuur van ontmoeting breekt de conflict-cultuur af.

bezinning

Na Kerstmis kon ik even van een paar bezinningsdagen genieten in Zonnewende in Moergestel. ook dat was goed en helpt om op een andere manier naar de wereld en de problemen van kerk en samenleving te kijken. Het helpt zeker ook om dingen wat meer uit handen te geven en uit te gaan van vertrouwen en optimisme.

Maria, moeder van God

Op 1 januari vieren we dus het hoog­feest van Maria de moeder van God. Moge zij ons allen beschermen en onze voorspreekster zijn in dit nieuwe jaar.

(Het artikel over Paus Franciscus en het vijfde Mariale dogma van 14 december j.l. heb ik aangevuld)


Fotoserie

Klik op een foto voor een uitvergroting.
Terug