Arsacal
button
button
button


Nieuwe dekenaten in bisdom Haarlem

Nieuwjaarsreceptie bisdom in Amsterdam

nieuws - gepubliceerd: vrijdag, 10 januari 2020

Vrijdag­mid­dag 10 januari - op de verjaardag van mgr. Jozef Punt - vond de nieuwjaars­re­cep­tie van het bisdom Haarlem-Amsterdam plaats met daaraan voor­af­gaand een feestelijke Evensong in de Sint Nicolaas­basi­liek. Daar kondigde bisschop Punt zijn afscheid aan en nieuwe dekenaten.

Wie waren er?

De capella sancti Nicolai verzorgde op voortreffelijke wijze de Evensong, zoals zij dat iedere zaterdag­mid­dag in de basiliek doet. Pastoor Eric Fennis onder­steunde de bisschop als agens in de zang die de agens toekomt. Mgr. Jan van Burgsteden, emeritus hulp­bis­schop van het bisdom en mgr. Alfons Woolderink, vicaris-generaal van het Militair Ordinariaat en ikzelf waren erbij en als bijzondere gast onder meer mgr. Rob Mutsaerts en de burge­mees­ter van Haarlem, drs. Jos Wienen. Bij de receptie waren ook de Groot­mees­teres en de onderdelen van de krijgsmacht aanwezig, onder wie vice-admiraal Matthieu Borsboom, die president van AMI (Apostolat Militaire Inter­national) is, Joris baron van Voorst tot Voorst van de Orde van Malta en anderen.

Tijdens de Evensong werden opnamen gemaakt door de KRO, die zullen worden gebruikt bij een geloofs­ge­sprek met Leo Fijen.

Nieuwe dekenaten en afscheid

Aan het einde van de Evensong hield bisschop Punt een korte toespraak waarin hij aankondigde dat zeer binnenkort (per 1 februari) nieuwe dekenaten worden ingesteld in het bisdom om de zorg voor de priesters en pastoraal werkenden (diakens, pastoraal werkers, catechisten) beter gestalte te geven. De deken zal pastor pastorum zijn (herder van de herders); de dekenaten zullen echter geen bestuurlijke tussenlaag zijn, zoals dat ooit in het verleden het geval is geweest.
Daarnaast noemde de bisschop als drie diocesane centra van evan­ge­li­sa­tie de kathedraal in Haarlem (die ook basiliek is), het diocesaan heiligdom in Heiloo en de basiliek van Sint Nicolaas in Amsterdam. Ook sprak de bisschop de hoop uit op tweede Pinksterdag zijn vijfentwintig jarig bisschopsjubileum te kunnen vieren en tegelijkertijd afscheid te nemen (wanneer de paus hem ontslag verleent). Op dat moment zal de coadjutor hem opvolgen.

The Misisonary School

Aan het einde van de receptie gingen de bis­schop­pen op de foto met de jongeren van The Missionary School die aanwezig waren. Dit project van vorming is na de zomer in Heiloo begonnen en vormt jongeren om met een concreet project missio­nair te zijn. Twaalf jongeren volgen deze school.


Fotoserie

Klik op een foto voor een uitvergroting.
Terug