Arsacal
button
button
button
button


Presentatie van de vormelingen in Volendam

Nieuws - gepubliceerd: zondag, 9 februari 2020 - 127 woorden

Zater­dag 8 februari wer­den de vor­me­lin­gen van dit jaar ge­pre­sen­teerd in de Maria­kerk in Volen­dam. Een kerk vol ouders en vor­me­lin­gen waren bijeen voor de vie­ring, waarin pastoor Paul Stomph en kape­laan Anton Goos con­ce­le­breer­den. De vor­me­lin­gen zullen de ko­men­de weken in groepen het heilig vormsel ont­van­gen in de Sint Vin­cen­tius a Paolo­kerk of in de Maria­kerk.

De Maria­kerk in Volen­dam is door de week altijd open en er wor­den vele kaarsjes opgestoken en gebedje gezegd voor allerlei intenties. De kerk heeft prach­tige glas in lood raampjes van de bekende kunste­naar Joep Nicolas, waar­van we er enkele hierbij afbeel­den.

Aan het begin van de vie­ring wer­den zeven kaarsen ontstoken met een korte toelich­ting over de gaven van de heilige Geest. Dat die Geest onze jon­ge­ren mag blijven bezielen!


Fotoserie

Klik op een foto voor een uitvergroting.
Terug