Arsacal
button
button
button
button


Het eerste vormsel van het jaar...

Sint Dionysiusparochie in Heerhugowaard

Nieuws - gepubliceerd: zondag, 9 februari 2020 - 290 woorden
Het eerste vormsel van het jaar...
de gewaden met vooraan de witte spuitbus...
de gewaden met vooraan de witte spuitbus...
boekje, cadeautjes en oorkonde
boekje, cadeautjes en oorkonde

Op zon­dag 9 februari vierde de H. Dio­ny­sius­paro­chie in Heer­hu­go­waard het vormsel van veer­tien kan­di­da­ten, waar­on­der ook enkele vol­was­se­nen. De fees­te­lij­ke vie­ring werd gezongen door het koor Salt & Light, heel toepas­se­lijk want daarover ging het evan­ge­lie. Aan het einde van de Mis wer­den gewa­den gezegend, maar dat ging op een heel speciale manier...

Het was m'n eerste vorm­plech­tig­heid van dit nieuwe jaar. Meestal is Volen­dam eerst, maar dit jaar zijn de eerste vormsel­vie­ringen daar pas twee weken na die van Heer­hu­go­waard. En de meeste kin­de­ren in ons bisdom ont­van­gen dit sacra­ment tussen Pasen en de zomer.

45 mis­die­naars

De vormsel­kan­di­da­ten waren voor­be­reid door Jannie Ligthart en ook Wiljan Domen had haar aan­deel gehad. Zij zijn res­pec­tie­ve­lijk de echt­ge­note van de per­ma­nent diaken en de zus van pastoor Frank Domen. De diaken assis­teerde en de pastoor con­ce­le­breerde bij de goed voor­be­reide vie­ring. Er was ook een flinke groep mis­die­naars actief in de vie­ring, maar ja: deze pa­ro­chie heeft er 45! De vor­me­lin­gen wisten precies wat ze moesten doen en had­den blijk­baar goed geoefend want het voorlezen ging prima! Bij de vol­was­se­nen die het vormsel ont­vingen was iemand die als vol­was­se­ne gedoopt was, een vrouw uit het AZC van Heer­hu­go­waard, afkoms­tig uit Kameroen en iemand die bin­nen­kort gaat trouwen.

Gewa­den zegenen

Aan het einde van de heilige Mis vroeg de pastoor mij de nieuwe mis­ge­wa­den te zegenen die de pa­ro­chie onlangs heeft aangeschaft. Dat gebeurde met het zegen­ge­bed en er was ook wij­wa­ter be­schik­baar. Alleen, de pastoor wilde niet dat de mooie nieuwe gewa­den te lij­den zou­den hebben van een flinke plens water, al ging het dan om wij­wa­ter, dus had hij bedacht het wij­wa­ter in een spuitbus met verstuiver te doen (zie foto), zodat de nieuwe gewa­den ongeschon­den door de ze­ge­ning zou­den komen!


Fotoserie

Klik op een foto voor een uitvergroting.
Terug