Arsacal
button
button
button
button


Nieuwe diakens: feest in Nieuwe Niedorp...

Nieuws - gepubliceerd: zondag, 18 november 2012 - 69 woorden
feest in Redemptoris Mater met een diaken-gitarist
feest in Redemptoris Mater met een diaken-gitarist

In het Re­demp­to­ris Mater-semi­na­rie in Nieuwe Niedorp werd ook feest gevierd van­wege de wij­ding van de nieuwe diakens. Één van hen, José Marin del Val, is uit dit semi­na­rie en heeft zijn studies aan De Tilten­berg gedaan.

Fami­lie­le­den, leden van de Neo­ca­te­chu­me­nale ge­meen­schappen, vrien­den en mede­stu­denten waren geko­men om José te fe­li­ci­te­ren. Hier ziet U hem tij­dens het feest op de gitaar spelen en zingen.

Terug