Arsacal
button
button
button
button


Over Maria...

Bij de Effeta-groep in de Maria hemelvaart in Heemstede

Nieuws - gepubliceerd: zondag, 23 februari 2020 - 116 woorden
De kerk van O.L. Vrouw Hemelvaart in Heemstede
De kerk van O.L. Vrouw Hemelvaart in Heemstede

Vrij­dag 21 februari was ik ’s avonds in de Maria Hemel­vaart in Heem­ste­de, onder­deel van de klaver­blad-pa­ro­chies van die regio. Het was een avond van de Effeta­groep, die begon met een Eucha­ris­tie­vie­ring en daarna een lezing, die dit keer over Maria ging.

In de lezing heb ik laten zien hoe Maria­ver­ering niet iets van de Mid­del­eeuwen is maar ook al van de chris­te­nen van de eerste eeuwen. Ge­schrif­ten, gebe­den, lofzangen, pelgrimsoor­den, er zijn zoveel zaken die getuigen van de devotie van de gelo­vi­gen in die tijd voor de Moeder van de Heer.

Het was een plezierige avond waar ook pater Diego bij aanwe­zig was, die één van de beide pries­ters in de pa­ro­chie is.

Terug