Arsacal
button
button
button
button


Nieuwe dekens voor het eerst bijeen

Nieuws - gepubliceerd: dinsdag, 25 februari 2020 - 142 woorden
Achter vlnr: deken Paimpillil, deken Dresmé, deken Salao Rocha, deken Fabril, Mgr. Punt, Mgr. Hendriks, deken Brigitha, deken Bunschoten, deken Marcantognini, deken Bakker Voor vlnr: deken Garcia Ferman en deken Jongerden
Achter vlnr: deken Paimpillil, deken Dresmé, deken Salao Rocha, deken Fabril, Mgr. Punt, Mgr. Hendriks, deken Brigitha, deken Bunschoten, deken Marcantognini, deken Bakker Voor vlnr: deken Garcia Ferman en deken Jongerden
tijdens de vespers
tijdens de vespers

Onlangs zijn in het bisdom Haar­lem-Am­ster­dam tien dekens benoemd om een grotere nabij­heid tot de pries­ters, diakens, pas­to­raal werkers en cate­chisten te hebben en ‘pastor pastorum’ (her­der van de her­ders) te zijn. Dins­dag 25 februari kwamen de dekens voor het eerst bij elkaar in het bis­schops­huis.

De tien de­ke­na­ten en de namen van de dekens zijn te vin­den op de web­si­te van het bisdom Haar­lem-Am­ster­dam:

Deze mid­dag hebben we be­spro­ken - in aanwe­zig­heid van mgr. Jozef Punt, kanselier Bart Putter en drs. Martin Frederiks en mij­zelf - welke taken de dekens hebben en wat de uit­dagingen zijn waar we in de ko­men­de tijd voor staan. Kort gezegd: de deken heeft een her­der­lijke en col­le­giale functie, een sig­naal­func­tie en bevor­dert de samen­wer­king van de pa­ro­chies in zijn dekenaat.

Na afloop van de ver­ga­de­ring hebben we samen de vespers gebe­den.

Terug