Arsacal
button
button
button
button


Tien jaar zonnestraaltjes

Een gemeenschap waar iedereen zich welkom voelt..

Nieuws - gepubliceerd: maandag, 2 maart 2020 - 302 woorden

Zondag 1 maart vier­den De zonne­straaltjes hun tien­ja­rig bestaan. Zo heet de Haar­lemse ge­meen­schap van Geloof en Licht, een inter­na­tio­nale ge­meen­schap voor mensen met een verstan­de­lijke beper­king.

Thuis

Zondag­mid­dag kwamen De zonne­straaltjes bijeen voor hun maan­de­lijkse ont­moe­ting: gewoon, gezellig bij elkaar komen, samen bid­den en zingen en samen de Eucha­ris­tie vieren met de gees­te­lijk lei­der, pastoor Henk Niesten. Hetty begeleidde de zang en wist ie­der­een goed aan het zingen te krijgen. Het is een mooie ge­meen­schap waar niet alleen mensen met een verstan­de­lijke beper­king, maar eigen­lijk ie­der­een zich spon­taan thuis voelt en zich als mens ge­waar­deerd en welkom voelt. Dat is iets heel moois.

Terug­blik

Deze keer werd er terug geblikt op de afgelopen tien jaar en ver­schil­lende leden van de ge­meen­schap ver­tel­den iets over hun erva­ringen: Greetje, Erik, Jeffrey, Anneke en anderen... zij kwamen om nooit meer weg te gaan. Weer iemand anders was er die zon­dag voor het eerst weer sinds lan­gere tijd omdat hij niet weg had gekund van­wege de ver­zor­ging van een zieke pastoor. Gelukkig was er nu een oplos­sing gevon­den, zodat hij voor­taan weer mee kon doen, want hij had het erg gemist. Vanuit het lan­de­lijk bestuur werd de wens uit­ge­spro­ken dat er dit jaar nog ergens een nieuwe plaat­se­lijke ge­meen­schap zou ontstaan. Daar sluit ik me graag bij aan!

In het zonnetje

Trudi van Rijt coördineert de maan­de­lijkse bij­een­komsten al tien jaar en dat was wel een reden om haar extra te bedanken en in het zonnetje te zetten. Voor alle leden van de ge­meen­schap was er een speciaal lichtje, dat ik mocht zegenen. Diaken Ron Thè is ook bij­zon­der met de ge­meen­schap verbon­den (foto).

De ge­meen­schap is be­gon­nen in de Pastoor van Arskerk, maar na de slui­ting daar­van verhuisd naar de Maria­kerk in Haar­lem Noord (Linge­straat) en ook daar is het goed toeven.


Fotoserie

Klik op een foto voor een uitvergroting.
Terug