Arsacal
button
button
button
button


Geen publiek toegankelijke weekdagmissen meer

Nieuwe maatregelen van de bisschoppen verwacht

Nieuws - gepubliceerd: maandag, 23 maart 2020 - 166 woorden

De rege­ring van ons land heeft in het kader van de Corona-preventie alle sa­men­komsten verbo­den. Dit betekent dat publieke week­dag­mis­sen niet meer moge­lijk zijn. De Neder­landse bis­schop­pen hebben daarop besloten dat alle publieke vie­rin­gen tot 31 mei (PInks­te­ren) zijn afgelast. Kerken kunnen wel open blijven voor in­di­vi­duele bezoekers om te bid­den, een kaarsje op te steken of voedsel voor de voedsel­bank te doneren. Aangezien er enige ver­war­ring is over het besluit van de Rijksover­heid vond 25 maart eind van de mid­dag een overleg plaats met de minister van justitie.

Het uitreiken van de heilige communie is gezien de geringe fysieke afstand en de zeer grote besmette­lijk­heid van het virus niet moge­lijk. De gelo­vi­gen wordt gewezen op de moge­lijk­heid van de gees­te­lij­ke communie.

Gelo­vi­gen kunnen naar open­ge­stelde (grotere) kerken komen om een kaars op te steken, te komen bid­den en/of een gave voor de voedsel­bank te brengen.

Ten aanzien van uit­vaar­ten en ker­ke­lijke hu­we­lij­ken is er een aparte rege­ling, ver­telde de minister-presi­dent. Dat geldt vermoe­de­lijk ook voor doop­vie­ringen.

Terug