Arsacal
button
button
button
button


Gebed en zegen Urbi et Orbi

Voorbereiding vanuit de kathedraal

Nieuws - gepubliceerd: vrijdag, 27 maart 2020 - 593 woorden
het Pestkruis in de San Marcello al Corso
het Pestkruis in de San Marcello al Corso
Het Sint Pietersplein in betere tijden
Het Sint Pietersplein in betere tijden

Op vrij­dag 27 maart zal paus Fran­cis­cus bid­den bij het heilig Sacra­ment en het Pest­kruis dat tij­dens de pest­epi­de­mie in de zes­tien­de eeuw door Rome is gedragen. Daarna zal hij de zegen Urbi et Orbi geven. Dit wordt uitgezon­den door de KRO op NPO 2. Het pro­gram­ma begin om 17.55 uur. Daarvoor om 17.00 uur is er een gees­te­lij­ke voor­be­rei­ding met aanbid­ding en boete­vie­ring vanuit de ka­the­draal, te volgen op de live-stream (zie web­si­te bisdom Haar­lem-Am­ster­dam). Aan­slui­tend is dan op TV de uitzen­ding te volgen, met com­men­taar van Wilfred Kemp.

 

De zegen Urbi et Orbi wordt altijd met Kerst­mis en Pasen gegeven en na de keuze van een nieuwe paus, van het balkon van de Sint Pieter. Paus Fran­cis­cus heeft nu besloten deze extra zegen te geven, in een bij­zon­dere vorm met aanbid­ding vooraf.

Boete­vie­ring

De boete­vie­ring en aanbid­ding dient als gees­te­lij­ke voor­be­rei­ding op de zegen Urbi et Orbi waaraan een volle aflaat is verbon­den (zie hierover ook de ker­ke­lijke Corona updates, nr. 3 vie­ring van het sacra­ment van de Biecht).

Normaal ge­spro­ken bevindt het pest­kruis zich in de kerk van S. Marcello al Corso waar paus Fran­cis­cus bijna twee weken gele­den is geweest om er te bid­den. Officiaal kanun­nik dr. André van den Hout ver­telt over het bezoek dat hij niet lang gele­den aan deze kerk bracht:

Een bezoek aan de S. Marcello van kan. André van den Hout

Vanavond zal Paus Fran­cis­cus bid­den bij het zogeheten ‘Pest­kruis’ (gebruikt tij­dens de pest­epi­de­mie van 1522 in Rome), dat voor deze gelegen­heid naar het Vati­caan is over­ge­bracht vanuit zijn plek in de San Marcello al Corso.

Pelgrimage

De Paus was voorbije zon­dag al gaan bid­den bij dit kruis, nadat hij eerst was gepel­gri­meerd naar de icoon Salus populi romani in de Santa Maria Maggiore. Bij­zon­der voorval: ik heb bij mijn laatste bezoek aan Rome op 12 no­vem­ber 2019 bij het­zelfde kruis gebe­den (trouwens de dag erop, vóór mijn vertrek naar Fiumicino per Leonardo Express, ook nog bij Onze Lieve Vrouw in de Santa Maria Maggiore).

Een geopende kerk...

Na een lange dag (al om 3 drie uur opgestaan voor het vieren van de H. Mis, om op tijd te zijn voor het vertrek van mijn vliegtuig om 7 uur ’s morgens) met bespre­kingen in een Romeinse Con­gre­ga­tie, maakte ik ’s avonds nog een wan­de­ling door het centrum van Rome. Te­rug­lo­pend van de Spaanse Trappen naar mijn nacht­ver­blijf bij de zusters Bir­git­ti­nes­sen passeerde ik de kerk van San Marcello al Corso: deze was geopend voor per­soon­lijk gebed. Er waren best wat gelo­vi­gen op af­ge­ko­men. Ik kon er een uur uitrusten, bid­dend bij de Heer.

Het Pest­kruis

In de kerk staan grote (foto)afbeel­dingen opge­steld van recente heiligen: Johannes Paulus II, Madre Teresa, Padre Pio. Ik zat in het mid­den van de kerk en kon zo met een schuine blik ook kijken in de kapel waar zich het kruis bevond. Rond negen uur ging men lang­zaamaan aanstalten maken om te sluiten. Op dat moment voelde ik me inner­lijk gedreven om naar voren te lopen, naar de zij­ka­pel en daar nog even te bid­den voor het kruis. Ik heb er gebe­den voor mezelf, mijn dier­ba­ren, de Kerk in Neder­land, de Paus. Bij het weg­gaan las ik nog wel dat het om een pest­kruis ging...

Met miljoenen samen...

Merk­waar­dig: vier maan­den gele­den nog alleen vóór dit kruis, van­avond in ver­bon­den­heid met Paus Fran­cis­cus en de miljoenen gelo­vi­gen over de hele wereld die thuis zullen meebid­den, God smekend om erbarmen opdat Hij de gesel van het corona­vi­rus van ons mag afwen­den.

André van den Hout, pr.

Terug