Arsacal
button
button
button
button


Samen Kerk verschijnt in andere vorm...

Nieuws - gepubliceerd: vrijdag, 3 april 2020 - 121 woorden

De Goede Week en Pasen staan weer voor de deur... maar het wordt een rare goede week met plech­tig­he­den achter gesloten deuren. Alle vie­rin­gen zijn via in­ter­net en soms op TV te volgen. Ook ons bisdom­blad Samen kerk verschijnt nu niet in de gewone vorm.

je kijkt uit naar SamenKerk, het bisdom­blad van het bisdom van Haar­lem-Am­ster­dam, dat je zoals gebruike­lijk kunt mee­ne­men uit je paro­chie­kerk of via de web­si­te kunt lezen. SamenKerk komt er bijna aan...

Op zater­dag 4 april kun je SamenKerk digi­taal lezen op je smart­phone, tablet of com­puter:

bisdomhaarlem-amster­dam-samen­kerk.nl

Wat is erin te lezen?

  • een bemoe­digend woord van mgr. Jos Punt
  • Goede Week en Pasen vieren in deze tijd
  • Paaseieren horen bij Pasen
  • en nog veel meer...
tags: Samen Kerk
Terug