Arsacal
button
button
button
button


Conferentieserie Mariologie

Programmering ingevuld

Nieuws - gepubliceerd: dinsdag, 12 mei 2020 - 149 woorden

Vanaf zater­dag 9 mei zal ik een con­fe­ren­tie­se­rie ver­zorgen over Maria. De online con­fe­ren­ties starten op ver­schil­lende tij­den en duren ongeveer drie kwar­tier. Elke keer neem ik de kijker weer iets ver­der mee in de Mario­lo­gie, en laat ik u nader kennis­ma­ken met Maria.

Ka­the­draal-TV

De con­fe­ren­tie kan wor­den gevolgt op Ka­the­draal-TV, waar u ook de vie­rin­gen vanuit de ka­the­draal en andere pro­gram­ma’s kunt vin­den.

Programme­ring

datum tijd thema
zater­dag 9 mei 11.00 uur Maria in de Heilige Schrift
woens­dag 13 mei 19.00 uur H. Paus Johannes Paulus II en Maria
(special i.v.m. Maria van Fatima)
zater­dag 16 mei 11.00 uur Maria-vere­ring
woens­dag 20 mei 19.00 uur Maria, gelo­vi­ge of mede­ver­los­seres?
(Welke bena­dering in de Mario­lo­gie?)
zater­dag 23 mei 11.00 uur De Mariale Dogma’s
woens­dag 27 mei 19.00 uur Born of the Virgin Mary
Virgin Motherhood in the pre-Nicene tradition (Engels)
zater­dag 30 mei 11.00 uur Bede­vaart­plaatsen ter ere van Maria
maan­dag 1 juni 14.00 uur De toe­wij­ding aan Maria
Terug