Arsacal
button
button
button
button


Laatste bisdomstafvergadering voor mgr. Punt

Nieuws - gepubliceerd: donderdag, 28 mei 2020 - 143 woorden

Donder­dag­och­tend vindt sinds jaar en dag de staf­ver­ga­de­ring van het bisdom plaats. Die had deze keer een bij­zon­der tintje. Voor het eerst sinds lange tijd kwam de bis­dom­staf fysiek bij elkaar, want het was de laatste ver­ga­de­ring voor mgr. Jozef Punt.

Aanstaande maan­dag, tweede Pinkster­dag, is voor­zien dat het ont­slag van mgr. Punt wordt aanvaard en de nieuwe bis­schop begint (zoals mgr. Punt bij eer­dere gelegen­he­den al heeft aan­ge­kon­digd). Vijfen­twin­tig jaar heeft mgr. Punt de staf­ver­ga­de­ringen bijgewoond, eerst als hulp­bis­schop, later als Apos­to­lisch Admini­strator en als dio­ce­saan bis­schop. Op dit moment is de ge­zond­heid van de bis­schop kwets­baar maar gelukkig kon hij toch ook deze ver­ga­de­ring meemaken.

Aan het einde van de ver­ga­de­ring heb ik een dank­woord ge­spro­ken en een bloemetje overhan­digd. In een later stadium zal hope­lijk een echt afscheid van het bisdom moge­lijk wor­den, nu is alles nog door corona beperkt...

Terug