Arsacal
button
button
button
button


Fotoserie bisschopswissel

Nieuws - gepubliceerd: maandag, 1 juni 2020 - 26 woorden

Van de pontificale Eucha­ris­tie­vie­ring op Tweede Pinkster­dag, maan­dag 1 juni 2020, om 12.00 uur en van de online pers­con­fe­ren­tie om 15.00 uur heeft foto­graaf Ramon Mangold een mooie foto­se­rie gemaakt.Fotoserie

Klik op een foto voor een uitvergroting.
Terug