Arsacal
button
button
button
button


Bezoek van bisdomstaf aan crypte kathedraal

Nieuws - gepubliceerd: vrijdag, 7 december 2012 - 151 woorden
bisschop, econoom en stafleden in de crypte in aanbouw
bisschop, econoom en stafleden in de crypte in aanbouw

Donder­dag 6 de­cem­ber werd de staf­ver­ga­de­ring van het bisdom Haar­lem-Am­ster­dam gehou­den in de plebanie (pastorie) van de ka­the­draal met aan­slui­tend een pre­sen­ta­tie van de restaurati­werk­zaam­he­den door de heer drs. W. Eggen­kamp en een rond­lei­ding waarbij onder meer de prach­tige kleuren in de torentjes van de ka­the­draal wer­den bewon­derd, alsmede het front van het transeptorgel en de nieuw aan­ge­legde crypte onder de ka­the­draal.

Hier zullen de zan­gers van het ka­the­drale koor zich kunnen omkle­den en voor­be­rei­dingen op de li­tur­gie, hier zullen bij­een­komsten kunnen wor­den gehou­den en last but not least: de crypte krijgt een museale functie met voorwerpen uit de "dom­schat". De ka­the­drale basiliek van Sint Bavo is wer­ke­lijk een bij­zon­der bouw­werk: alle stijlen van eind 19e en 20 e eeuw zijn er bijna in ver­te­gen­woor­digd: van neogothiek, over jugendstil, art nouveau et art decó, nieuwe zake­lijk­heid - Am­ster­damse school tot en met de Bossche school....

Een bij­zon­der bouw­werk.

Terug