Arsacal
button
button
button
button


Alphacursus.... Jaar van het geloof-avonden... jongerenbijeenkomst

catechese in het jaar van het geloof

Nieuws - gepubliceerd: vrijdag, 7 december 2012 - 239 woorden
kerstboom op de grote markt in Haarlem
kerstboom op de grote markt in Haarlem

Veel pa­ro­chies zetten in dit Jaar van het Geloof extra in op catechese en vor­ming. Ini­tia­tie­ven in Haar­lem, Schoon­hoven en Nieuw Vennep kwamen deze week op mijn weg.

De pa­ro­chies van Haar­lem-oost (Pastoor van Ars, Johannes de Doper, St. Joseph) kennen al vele jaren de Alpha-cursus en ieder jaar weet pastoor H. Niesten weer een prach­tige groep bijeen te krijgen. Dins­dag 4 de­cem­ber maakte ik een avond mee rond het thema "Kerk" en consta­teerde dat bij de alpha-cursus een crèche werd aan­ge­bo­den om ook ouders van jonge kin­de­ren in de gelegen­heid te stellen de avon­den mee te maken. Een goed idee!

Donder­dag­avond was ik in Schoon­hoven voor de heilige Mis, een lezing en aanbid­ding in het kader van het Jaar van het Geloof. Het gaat hier om een hele serie avon­den rond thema's van het tweede Vati­caans concilie, die zeer goed bezocht wor­den. Er waren don­der­dag­avond meer dan vijf­tig mensen aanwe­zig voor een avond rond het do­cu­ment van het concilie over de Gods­dienst­vrij­heid ‘Dignitatis humanae’.

Vrij­dag 7 de­cem­ber was ik 's avonds in Nieuw Vennep, eigen­lijk gewoon voor een bezoek, maar doordat de pastoor niet kon komen door het slechte weer, heb ik samen met kape­laan Ruben Torres de heilige Mis gevierd met de jon­ge­ren die iedere eerste vrij­dag samen­ko­men voor een jon­ge­ren­avond en dan altijd met de heilige Eucha­ris­tie beginnen. En na zulke erva­ringen op ver­schil­lende plaatsen is het wel dui­de­lijk: en toch....

DE KERK LEEFT!

Terug