Arsacal
button
button
button
button


Portret van Bisschop Punt onthuld

bij ontmoeting met het kapittel

Nieuws - gepubliceerd: woensdag, 1 juli 2020 - 136 woorden

Op woens­dag 1 juli, de dag dat mgr. Jozef Punt 25 jaar bis­schop was, is hem het portret aan­ge­bo­den dat is geschil­derd voor de reeks van de bis­schops­por­tretten in het bis­schops­huis. Samen met de schil­der, prof. mr. dr. Onno Ydema, ont­hulde de bis­schop het schil­derij tij­dens de ont­moe­ting met het kapit­tel na de Vespers in de ka­the­draal.

Het schil­derij kreeg lovende kri­tieken van bis­schop Punt zelf en van de voor­zit­ter van de dio­ce­sane com­mis­sie voor ker­ke­lijke kunst, pastoor Jan Vriend. Emeritus hulp­bis­schop mgr. Jan van Burg­ste­den sss, de kanun­niken en de stafle­den van het bisdom die voor deze kleine op het corona-tijdperk afgestemde bij­een­komst samen waren, had­den even­eens gelegen­heid het schil­derij te bewon­de­ren. Onder de aanwe­zige ere-kanun­niken bevond zich ook dr. Antoine Bodar, die vanuit Rome voor het eerst weer voor enige tijd naar het vaderland was over­ge­ko­men.


Fotoserie

Klik op een foto voor een uitvergroting.
Terug