Arsacal
button
button
button
button


Over de dooptekst en de priester die niet geldig gedoopt was

Interview in Katholiek Nieuwsblad

Nieuws - gepubliceerd: vrijdag, 11 september 2020 - 88 woorden
Fontein op de binnenplaats van de Tiltenberg met de doop-opdracht van de Heer
Fontein op de binnenplaats van de Tiltenberg met de doop-opdracht van de Heer

Op de web­si­te van het Katho­liek Nieuws­blad staat een kort inter­view dat ik aan KN-eind­re­dac­teur Peter Doorakkers heb gegeven naar aan­lei­ding van de uit­spraak van de Con­gre­ga­tie van de ge­loofs­leer over de ongel­dig­heid van ‘Wij dopen’ en het daarop­volgend bericht over een pries­ter die ontdekte dat hij niet gel­dig was gedoopt. Wat is dit voor legalisme? Of is er meer aan de hand?

Het inter­view is te vin­den op:

Terug