Arsacal
button
button
button
button


Een goed gesprek in cultuur en debatcentrum de Pletterij

Interview met Jan Hoekema

Nieuws - gepubliceerd: woensdag, 16 september 2020 - 106 woorden

Op woens­dag 16 sep­tem­ber was ik te gast in de Pletterij, het Haar­lems centrum voor cultuur en debat, zeg maar: de Haar­lemse Balie in het kader van het pro­gram­ma ‘Een goed gesprek’. Jan Hoekema was de inter­viewer, die zich zeer goed op het gesprek had voor­be­reid.

‘Een goed gesprek’ is een weke­lijks te­rug­ke­rend event van de Pletterij waarin bekende en min­der bekende Haar­lemmers wor­den geïnter­viewd. Het gesprek ging over de taak van een bis­schop, mijn band met de stad, mijn andere taken, mi­gran­ten, het mis­bruik en nog veel meer...

Het gesprek is na te luis­te­ren op:

Terug