Arsacal
button
button
button
button


In gesprek met de mensen van het Drugspastoraat

Nieuws - gepubliceerd: zaterdag, 19 september 2020 - 263 woorden
't Oesdom
't Oesdom

Vrij­dag 18 sep­tem­ber was ik in 't Oesdom op het hei­lig­dom van Onze Lieve Vrouw ter Nood waar de mensen die bij het drugs­pas­to­raat betrokken zijn een bede­vaart hiel­den. We waren ruim een uur in gesprek en de mensen ver­tel­den over hun leven, hun geloof en hun omgaan met de corona-situatie.

Diaken Mark van Lieshout werkt - samen met een pro­tes­tantse collega - al weer zo'n zeven jaar in het drugs­pas­to­raat dat in Am­ster­dam is geves­tigd op de Oude­zijds Achter­burgwal 165. Mooi is het de be­trok­ken­heid van deze beide bevlogen ziel­zor­gers bij ‘hun’ mensen te merken. De mensen die mee waren op de bede­vaart hebben een heel gemêleerde ach­ter­grond. Er zijn authen­tieke Am­ster­dammers bij en mensen die van elders geko­men zijn, maar toen een man met een onvervalst Am­ster­dams accent ver­telde dat hij uit Zuid Limburg kwam, was dui­de­lijk dat hij een grapje maakte.

Het gesprek ging rond de vraag waar­vandaan zij licht kregen op hun levenspad. Zo was voor mij dui­de­lijk dat ze in­spi­ra­tie en kracht kregen uit hun geloof - de meesten kwamen regel­ma­tig naar de vie­rin­gen van het drugs­pas­to­raat - en dat die ene man die zei dat hij niet reli­gi­eus was, juist heel gelovig was en het allemaal mooi wist te ver­tellen. Een bepaald soort religio­si­teit wees hij af en niet zon­der reden. De meesten van hen staan alleen in het leven en voor som­mi­gen was het voor­deel bij dit nadeel dat de corona-tijd niet extra moei­lijk voor hen was geweest. Het drugs­pas­to­raat or­ga­ni­seert regel­ma­tig deze bede­vaart en is ook eer­der een paar keer naar Lourdes geweest.

Terug