Arsacal
button
button
button
button


De vormsels zijn weer begonnen... in Ursem

Nieuws - gepubliceerd: zaterdag, 19 september 2020 - 165 woorden
de kerk in Ursem aangekleed voor het vormsel
de kerk in Ursem aangekleed voor het vormsel
Sint Bavo kerk in Ursem
Sint Bavo kerk in Ursem

Vrij­dag­avond 18 sep­tem­ber was ik in de sint Bavo­kerk in Ursem. De pa­ro­chies van het samen­wer­kings­ver­band De Water­kant hebben er van­wege de corona-situatie voor gekozen om de vormsels apart per pa­ro­chie te doen, zodat de groepen beperkt blijven. Voor een aantal van deze vormsels was de pastoor gedele­geerd, maar ik ben naar Ursem geweest.

In de prach­tige Kropholler­kerk van het dorp kwamen de negen vor­me­lin­gen bijeen, die eigen­lijk al in het voor­jaar zou­den zijn gevormd. Intussen zijn ze over­ge­gaan naar een nieuwe, middel­ba­re school in Heer­hu­go­waard, waarheen ze vanuit Ursem zo'n drie kwar­tier moeten fietsen. Pas­to­raal werker Annemarie van Straaten had de voor­be­rei­ding ver­zorgd met een werk­groep en pastoor Nico Knol. In een fees­te­lij­ke woord­vie­ring ont­vingen de jon­ge­ren het sacra­ment van de Geest.

Van­wege de AVG-bepa­lin­gen kan ik niet zomaar groeps­foto's plaatsen van de vor­me­lin­gen, maar deze foto (hiernaast) geeft wel een beeld van de fees­te­lijk versierde kerk.

Van harte wens ik de vor­me­lin­gen toe dat de heilige Geest hen altijd zal blijven in­spi­re­ren en lei­den!

Terug