Arsacal
button
button
button
button


Heilig Vormsel in de bedevaartkapel van Heiloo

Nieuws - gepubliceerd: zaterdag, 19 september 2020 - 144 woorden
Heilig Vormsel in de bedevaartkapel van Heiloo
in het park van het heiligdom
in het park van het heiligdom
achterzijde grote bedevaartkapel
achterzijde grote bedevaartkapel

De ‘blauwe zusters’, zoals de zusters van het Mens­ge­wor­den Woord en de Maagd van Mátará in de volksmond heten, had­den de kan­di­da­ten goed voor­be­reid op het heilig vormsel. Die had­den lang naar deze vie­ring uitgezien, maar nu was het dan ein­de­lijk zover dat ik aan hen het sacra­ment van de Geest kon toedienen.

Behalve een mooi li­tur­gie­boekje, rozen­kransjes voor ieder kind en een fraaie vormseloor­konde, was er na de Mis in de grote bede­vaart­ka­pel van het hei­lig­dom in Heiloo, nog een gezellige fees­te­lij­ke ont­moe­ting, corona-proof, in de tuin van het Gas­ten­huis ‘Juliana­kloos­ter’. Aan het einde van de vie­ring was er een toe­wij­ding aan Maria, waarbij de kin­de­ren een kaars op het Maria-altaar plaatsten. Dat hoort na­tuur­lijk wel bij een Maria-hei­lig­dom! Enkele kin­de­ren van koor Rejoice zongen en hebben de vie­ring fees­te­lijk ver­zorgd. Rector Jeroen de Wit con­ce­le­breerde.

Terug