Arsacal
button
button
button
button


Opnieuw priesterwijding in de kathedraal

Mikel Palić wordt gewijd - uitzending op kathedraal TV

Nieuws - gepubliceerd: vrijdag, 25 september 2020 - 183 woorden
MIkel Palic eerder deze maand als diaken (achter de ambo) bij een priesterwijding
MIkel Palic eerder deze maand als diaken (achter de ambo) bij een priesterwijding

Zater­dag 25 sep­tem­ber wordt Mikel Palić in de ka­the­draal in Haar­lem tot pries­ter gewijd in een pontificale Eucha­ris­tie­vie­ring die om 11.00 uur begint. Mikel is al werk­zaam - vooral - in de pa­ro­chies van Blaricum en Huizen en heeft zijn pries­ter­oplei­ding aan het Re­demp­to­ris Mater­semi­narie en het Willibord­semi­narie gevolgd.

Van­wege de Corona-situatie is de pries­ter­wij­ding niet alge­meen toe­gan­ke­lijk, maar wel voor pries­ters en andere gelo­vi­gen die hebben ge­re­ser­veerd en de vie­ring is te volgen op ka­the­draal TV.

Het beperkte aantal mensen dat kan wor­den toe­ge­la­ten in de op zich gelukkig heel grote ka­the­draal, bracht met zich mee dat maar een klein deel van de familie en vrien­den kon over­ko­men uit Kroatië waar Mikel zijn wor­tels heeft liggen. Die twaalf fami­lie­le­den zijn al veer­tien dagen in Neder­land omdat zij volgens de voor­schriften eerst de qua­ran­tai­ne hebben gedaan, die in deze situatie wordt gevraagd. Ook het feest na afloop van de pries­ter­wij­ding moet wel heel be­schei­den wor­den aangepakt...

De vreugde is er niet min­der om en Blaricum en Huizen en de wij­dere regio van Laren, Bussum en Naar­den zijn verheugd hem als pries­ter te mogen verwel­ko­men.

Terug