Arsacal
button
button
button
button


Vormselviering in Tuitjenhorn

Nieuws - gepubliceerd: zondag, 27 september 2020 - 171 woorden
interieur kerk van Tuitjenhorn vóór de vormselviering
interieur kerk van Tuitjenhorn vóór de vormselviering

Zater­dag­avond 26 sep­tem­ber was in Tui­tjen­horn de uit­ge­stelde vormsel­vie­ring voor de vor­me­lin­gen van van Tui­tjen­horn en Schagen. Zondag­och­tend 27 sep­tem­ber heeft mgr. Van Burg­ste­den de vormsel­vie­ring in De Noord gehou­den. De vor­me­lin­gen zitten intussen op een nieuwe school, gelukkig dat dit vormsel nu toch nog door kon gaan.

Pastoor Ignas Tilma en pastoor Eduard Moltzer con­ce­le­breer­den en het jon­ge­ren­koor van Wie­rin­ger­werf heeft gezongen. In ver­band met de Corona crisis was het vormsel dat in mei al had moeten plaats­vin­den, uit­ge­steld en zijn de vor­me­lin­gen in kleinere groepen ver­deeld. Op deze avond waren het dus veer­tien vor­me­lin­gen uit Tui­tjen­horn en Schagen (waar ook een Tamil-gemeenchap kerkt).

Afscheid werd geno­men van Annaly Buter en Sandra Kaan­dorp die tien jaar lang het vormsel en de vormselvoor­be­rei­ding had­den begeleid.
De kerk was fees­te­lijk versierd met pau­se­lijke vlaggen en slin­gers.

Voor de vie­ring hebben we een groeps­foto gemaakt voor de kerk.

Van harte wensen we de vor­me­lin­gen Gods zegen toe voor hun ver­dere leven en voor hun tijd op de nieuwe school waar­mee ze dit school­jaar zijn be­gon­nen.

Terug