Arsacal
button
button
button
button


Bezoek aan een zuurkoolfabriek

Nieuws - gepubliceerd: woensdag, 7 oktober 2020 - 288 woorden

In Neder­land wor­den op ongeveer 10.000 hectare koolgewassen geteeld, zo'n 40% van de volle grondsgroenten-teelt. Een flink deel van dit areaal bevindt zich in de kop van Noord Holland; veel van de kool die daar wordt geteeld, wordt ver­werkt in de zuurkool­fa­brieken van de familie Kramer, een bedrijf dat dit jaar 130 jaar bestaat. Ik bracht er op woens­dag 7 ok­to­ber een bezoek.

Ontvangst

Samen met pastoor Ignas Tilma werd ik harte­lijk ont­van­gen door de familie Kramer en de heer Gerrie Groot in de fabriek in Zuid Scharwoude. Daar staat al weer de vijfde gene­ra­tie aan het roer! Ook de pastoor van Lange­dijk, Bruno Sestito, zou bij het bezoek aanwe­zig zijn, maar door over­macht moest hij op het laatste moment verstek laten gaan.

Rond­lei­ding

Na met een in­for­ma­tieve video en korte powerpoint­pre­sen­ta­tie te zijn voor­be­reid op wat we zou­den zien, wer­den we rondgeleid in de fabriek en kon­den we het hele proces bekijken. Wat wordt ver­werkt en geleverd aan onder meer allerlei super­markt­ke­tens is niet alleen een tra­di­tio­nele zuurkool, maar het zijn ook koolsalades en bio­lo­gische produkten, zoals het steeds populairder Kimchi.

Het hele proces met alle eindprodukten was goed te volgen. We bezochten de fabriek in de drukste tijd, in het heetst van de kool­cam­pagne, nu vele soorten kool oogstrijp zijn. De zakjes, vaten en pakjes zuurkool rol­den in hoog tempo van de band! De inte­res­sante mid­dag werd besloten met een heer­lijke zuurkool­maal­tijd.

De foto's in de fabriek laten ons zien in be­scher­mende kle­ding die voor de hygiëne vereist is en met mondkapje vanwege de corona-pandemie.

Het was mooi op deze wijze een beeld te krijgen van een be­lang­rijk produkt van de agra­rische sector in ons bisdom en de ver­wer­king ervan in het mooie bedrijf van de familie Kramer.


Fotoserie

Klik op een foto voor een uitvergroting.
Terug