Arsacal
button
button
button
button


Vormselviering in de Emmaüsparochie

Wognum en Nibbixwoud

Nieuws - gepubliceerd: zaterdag, 24 oktober 2020 - 200 woorden
H. Cunerakerk verlicht
H. Cunerakerk verlicht
De kerk met slechts dertig gelovigen voor het vormsel (gezinnen zitten bij elkaar)
De kerk met slechts dertig gelovigen voor het vormsel (gezinnen zitten bij elkaar)

In de H. Cunera­kerk van Nib­bix­woud mocht ik zater­dag 24 ok­to­ber het heilig vormsel toedienen aan de vor­me­lin­gen van Nib­bix­woud en Wognum. Er kon­den maar der­tig mensen bij aanwe­zig zijn van­wege de maat­regelen, maar het was een intieme en goed ver­zorgde vie­ring.

Drie se­mi­na­risten van Re­demp­to­ris Mater hebben mooi gezongen; de beide vormselcatecheten waren voor de helft aanwe­zig; één van hen volgde de vie­ring thuis via de live-stream omdat hij nog her­stel­lende was van een zie­ken­huisopname. Gelukkig had­den twee ouders van vor­me­lin­gen die ook actief zijn voor de eerste communie, het gat dat hij achter liet goed opgevuld. Dank aan allen vor hun inzet voor dit mooie sacra­ment! De pa­ro­chie­pries­ter Álvaro Rodriguez Lucque heeft na­tuur­lijk ook zijn aan­deel gehad in de voor­be­rei­ding en in de vie­ring, evenals koster en live-streamer. Het is goed om te zien hoe pries­ter en vrij­wil­li­gers in een goede sfeer elkaar sti­mu­leren om er iets moois van te maken, ondanks de moei­lijke situatie van dit moment.

De Cunera­kerk wordt ’s avonds prach­tig aangelicht, ook dat is al de moeite waard om te bekijken. Na afloop van de vie­ring liet Álvaro nog iets van zijn kunnen zien: ik kreeg een vorste­lijke maal­tijd voor­ge­zet!

Terug