Arsacal
button
button
button
button


1945-2020 Hommage aan onze bevrijders

Kerstgroet kathedrale koor aan veteranen

Nieuws - gepubliceerd: maandag, 21 december 2020 - 168 woorden

In het jubileum jaar van onze be­vrij­ding zou ik met het ka­the­drale koor naar New York en Washington zijn gegaan voor een hommage aan onze bevrij­ders in een prach­tig concert en in een fees­te­lij­ke Heilige Mis in Saint Patrick's ca­the­dral. Maar, helaas, Corona verhin­derde ook dit, maar het ka­the­drale koor heeft nu een prach­tig gefilmde kerst­groet uit­ge­bracht aan de veteranen en om 75 jaar vrij­heid niet zomaar voorbij te laten gaan.

In de video (zo'n 15 minuten) is een groet opgeno­men van Koning Willem Alexan­der die wordt voor­ge­le­zen door één van de koor­school­leer­lingen. De minister van defensie, mevrouw Ank Bijle­veld-Schouten spreekt een ge­dach­te­nis­woord, zoals zij dat ook zou hebben gedaan bij de her­den­king in Washington en een van de leer­lin­gen bezoekt met een nabestaande het Ameri­kaanse Oorlogs­kerkhof in Margraten. De opname wordt prach­tig begeleid door de blazers van de Garde Grenadiers en Jagers.

Wat had het mooi geweest om deze her­den­king in Washington en New York te kunnen doen plaats­vin­den! Maar dit is toch wel next best...

Video

Terug