Arsacal
button
button
button
button


Gebed op het kerstfeest, met een open hart

Overweging Bezinning - gepubliceerd: vrijdag, 25 december 2020 - 272 woorden

Laten we op het kerst­feest bid­den tot de Heer, die voor ons mens gewor­den is, geboren in de stal van Beth­le­hem. We bid­den om zegen voor ons allen.

Laten we bid­den voor al die mensen die op deze kerst­dag verbon­den zijn met de vie­rin­gen via in­ter­net of tele­vi­sie of in de kerk. We bid­den speciaal voor ie­der­een die nu veel alleen is en mis­schien geen ge­mak­ke­lijke kerst heeft, om zegen voor allen en dat zij de vreugde van deze dag in de vie­ring van een heilige Mis mogen kunnen ervaren.

We bid­den voor onze paus Fran­cis­cus. Dat God hem en alle her­ders van de kerk wijs­heid en liefde zal schenken.

We bid­den voor alle mensen die in oorlogs­ge­bie­den leven, voor de vluch­te­lingen, de kin­de­ren in het kamp van Moria en elders, voor de dak­lo­zen, de mensen die hon­ger lij­den, voor allen die in nood verkeren.

We willen ook denken aan dier­ba­ren die in het bijna afgelopen jaar overle­den zijn, aan allen die hen moesten missen, aan de mensen die ziek zijn door het Corona-virus of andere ziekten, aan ie­der­een die juist met de kerst hard moet werken in zieken- en verpleeg­hui­zen, in de zorg. Laat ons bid­den.

Ook bid­den we om zegen over onze ge­zin­nen, bewaar ons in ver­bon­den­heid, met oprechte belang­stel­ling voor elkaar.

Vader in de hemel, we danken U dat u ons leven bent komen delen in Jezus, uw Zoon. Geef dat de woor­den en daden, heel het leven van dit Kind dat in deze nacht geboren is, voor ieder van ons een bron van kracht, van in­spi­ra­tie, een voor­beeld mag zijn. We vragen het U, door Christus onze Heer.

Terug