Arsacal
button
button
button
button


Kerstwegstaties door het park van Heiloo

met programma voor kinderen en volwassenen

Nieuws - gepubliceerd: zaterdag, 26 december 2020 - 426 woorden
kerstal in de grote kapel
kerstal in de grote kapel
Kerstwegstaties door het park van Heiloo
Kerstwegstaties door het park van Heiloo

Op tweede Kerst­dag was ik in het hei­lig­dom van Onze Lieve vrouw ter Nood in Heiloo voor de heilige Mis. Zo had ik gelijk gelegen­heid om door het park van de bede­vaart­plaats te lopen en de staties te bewon­de­ren van de kerstweg. Met een QR code word je door een gids langs de kerstgebeur­te­nissen geleid. Voor de kin­de­ren zijn er spel­le­tjes en... prijzen.

De hemel open

Tijdens de Mis her­dachten we de heilige Stefanus die als eerste marte­laar zijn leven voor Christus gaf. Hij herinnert ons eraan dat echte liefde niet zozeer een gevoel is, maar een daad die offers vraagt. Zo is Jezus ter wereld geko­men om ons de liefde van de Vader te tonen, niet door Zijn mooie gevoelens, maar doordat Hij zich­zelf heeft gegeven, arm en een­vou­dig in de stal en straks tot op het kruis. Ook Stefanus heeft zijn liefde getoond door zijn leven te geven voor Christus. Daarbij zijn er twee mooie zaken te bemerken: hij zag de hemel open en hij vergaf degenen die hem ter dood brachten. Dit geldt ook voor ons: onze liefde laten we zien met een uit­zicht op de hemel, het is niet voor ons­zelf maar onze goede daden krijgen eeuwig­heids­waarde; en ook wij wor­den ge­roe­pen om te ver­ge­ven. Het is dus dui­de­lijk dat liefde offers vraagt. Wat is het goed als je al in je jeugd hebt geleerd om offers te brengen, niet altijd voor de ge­mak­ke­lijkste weg te gaan en niet altijd je zin te krijgen... Liefde is geven!

De Mis werd gezongen door vier zan­gers van het koor en de zusters van het Mens­ge­wor­den Woord - Menswor­ding: de zusters vieren dus met Kerst­mis dubbel feest! - had­den alles mooi voor­be­reid voor de vie­ring met der­tig mensen.

De kerstweg

Na de Eucha­ris­tie­vie­ring heb ik wat rondgelopen in het park van het hei­lig­dom waar alle kapellen met kruis­wegs­ta­ties veran­derd zijn in Kerstwegs­ta­ties! Compleet met een verlichte ster boven elke kapel. In elke kapel zijn fraaie afbeel­dingen uit de kunst van de eeuwen te zien en er staat een QR code met een verhaal bij die statie voor vol­was­se­nen en (met spel­le­tjes en prijzen die te winnen zijn) voor kin­de­ren toelicht. Maar er zijn ook boekjes verkrijg­baar met teksten. De kin­de­ren kregen een kindje Jezus tot besluit, maar ik begreep dat de drie­hon­derd exemplaren die waren inge­slagen alweer op zijn! Er komt dus veel bezoek.

Het is een mooie manier om veilig en binnen de regels toch de kerst­sfeer te proeven en het feest van de geboorte van onze Heer en Ver­los­ser, Jezus Christus te vieren!


Fotoserie

Klik op een foto voor een uitvergroting.
Terug