Arsacal
button
button
button
button


Bidden om de eenheid van alle christenen

Avondgebed in de Groenmarktkerk

Nieuws - gepubliceerd: dinsdag, 19 januari 2021 - 171 woorden
De St. Antoniuskerk, in de volksmond bekend als Groenmarktkerk
De St. Antoniuskerk, in de volksmond bekend als Groenmarktkerk

Deze week is de week van gebed om de een­heid van de chris­te­nen, die jaar­lijks wordt af­ge­slo­ten op het feest van Paulus’ beke­ring op 25 januari. In Haar­lem wordt sinds vele jaren het ini­tia­tief geno­men om gedurende deze week het getij­den­ge­bed te bid­den. Dit vindt plaats in de St. Antonius­kerk (‘Groen­markt­kerk’) in het centrum van de stad.

Dage­lijks wor­den het morgen­ge­bed (om 7.30 uur), het mid­dag­ge­bed en het avond­ge­bed (vespers, om 19.30 uur) gebe­den in de Groen­markt­kerk omdat juist het getij­den­ge­bed, wat hoofd­za­ke­lijk uit de psalmen bestaat, de ver­bon­den­heid en groeiende een­heid met andere chris­te­nen van oost en west, goed kan wor­den uitgedrukt.

Op de eerste avond was ik erbij aanwe­zig om mee te bid­den voor de grote intentie waar de Heer op de laatste avond van Zijn aardse leven zoveel nadruk op heeft gelegd. We zijn dank­baar voor de sterk gegroeide een­heid met de oosterse kerken en de goede verstand­hou­ding met de pro­tes­tantse kerk­ge­noot­schappen van het westen. Dat de Heer ons ver­der moge lei­den op die weg naar de een­heid!

 

Terug