Arsacal
button
button
button
button


Europese bisschoppen bidden voor Corona-slachtoffers

Ieder land een dag in de vastentijd

Nieuws - gepubliceerd: donderdag, 25 februari 2021 - 155 woorden

Op 17 februari begint een keten van gebed voor de - tot nu toe - meer dan 770.000 personen die in Europa door Corona gestorven zijn. Alle bis­schop­pen­con­fe­ren­ties van de Europese lan­den or­ga­ni­se­ren minstens één heilige Mis om de slacht­of­fers te gedenken. Ook in Neder­land zal dit gebeuren, in ons bisdom op 12 maart om 9.00 uur in de ka­the­draal.

De keten van gebed begint op 17 februari in Albanië en ein­digt op 1 april in Hongarije en in het Se­cre­ta­riaat van de Europese Bis­schop­pen­con­fe­ren­ties (CCEE). Alle bis­schop­pen­con­fe­ren­ties hebben gehoor gegeven aan de oproep van kar­di­naal Bagnasco, voor­zit­ter van CCEE.

In Neder­land zullen deze Eucha­ris­tie­vie­ringen in alle bis­dom­men plaats vin­den op 12 maart. In som­mi­ge bis­dom­men zal dit gebeuren in samenhang met het ini­tia­tief 24 uur voor de Heer, dat even­eens op die dag is.

In het bisdom Haar­lem-Am­ster­dam is er die dag een gezongen heilige Mis voor de Corona-slacht­of­fers om 9.00 uur. De vie­ring is via Ka­the­draal TV te volgen.

Terug