Arsacal
button
button
button
button


Werken van Liefde

Boek over de vijf diocesane congregaties gepresenteerd

Nieuws - gepubliceerd: woensdag, 10 maart 2021 - 145 woorden

In de nieuwe Samen Kerk wordt er al uit­voerig aan­dacht aan besteed: door de goede zorgen van Michel Bakker is een gedenk­boek ver­sche­nen over de vijf dio­ce­sane con­gre­ga­ties van het bisdom Haar­lem-Am­ster­dam: Vrouwen van Bethanië, zusters van de H. Juliana van Falconieri, zusters van ‘De Voor­zienig­heid’, Au­gus­ti­nessen van Heem­ste­de en de Ursulinen van Bergen. Woens­dag 10 maart heeft auteur Michel Bakker het eerste exemplaar overhan­digd.

Het is een mooie publi­ca­tie gewor­den, met veel foto’s die bij menigeen wee­moe­dige her­in­ne­ringen zullen oproepen en die het vele goede werk van deze zusters eren. Het boek zal bin­nen­kort te koop zijn in de winkel van het Oesdom bij Onze Lieve vrouw ter Nood in Heiloo, in de ka­the­draal en op andere plaatsen. De vijf zuster­con­gre­ga­ties krijgen exemplaren thuis gestuurd.

Van harte proficiat aan de auteur met deze mooie publi­ca­tie en graag ter lezing aan­be­vo­len!

Terug