Arsacal
button
button
button
button


De Stille omgang ging door... in Krakau

Verbonden met Amsterdam

Nieuws - gepubliceerd: zaterdag, 20 maart 2021 - 378 woorden
Stille Omgang en viering in Krakau
Stille Omgang en viering in Krakau
Stille Omgang in Krakau
Stille Omgang in Krakau
Stille Omgang in Krakau
Stille Omgang in Krakau

De Stille Omgang kan dit jaar in Am­ster­dam niet door­gaan, maar in Krakau, de stad van de H. Paus Johannes Paulus II en van de God­de­lijke barm­har­tig­heid, is op zater­dag 20 maart wél een eerste Stille Omgang gehou­den in ver­bon­den­heid met het Mirakel van Am­ster­dam.

Occo-codex

De Stille Omgang in Krakau vond plaats waar in dezelfde tijd als in Am­ster­dam een Eucha­ris­tisch won­der had plaats gevon­den. Tijdens de heilige Mis werd in­for­ma­tie gegeven over het Mirakel van Am­ster­dam en delen van de Occo-codex - een muziek­werk ter ere van het Am­ster­damse mirakel - wer­den uitge­voerd.

Een bood­schap

Tijdens de Mis in de basiliek van de Dominicanen werd een kort brief voor­ge­le­zen (en ver­taald) van de bis­schop van Haar­lem-Am­ster­dam. De tekst vindt U onderaan dit bericht. De tocht ging naar de Corpus Christi­kerk waar opnieuw aan­dacht werd gegeven aan het Mirakel van Am­ster­dam.

Herhaling

Ver­schil­lende katho­lie­ke media hebben aan­dacht besteed aan dit gebeuren dat van­wege Corona kleinschalig was (zo'n zes­tig personen). De dominicanen van het Centrum voor Li­tur­gie hebben al besloten om de Stille Omgang in Krakau volgend jaar te herhalen.

 

Brief bij de eerste Poolse Stille Omgang

Haar­lem, March 2021

Reverend Friars, dear friends,

Every year, in the month of march, a silent procession is going through Am­ster­dam in the middle of the night. This procession commemorates the Eucha­ristic miracle that happened in the Dutch Capital on the 15th of March 1345. Unfortuna­tely, due to the pandemic, this procession cannot take place this year. I am therefore especially delighted to hear that you have your own Eucha­ristic miracle, that happened in the same century, that pieces from the Am­ster­dam Occo-codex will be executed at your celebration and that you will be doing a silent procession, like we use to do in Am­ster­dam, in honour of the Blessed Sacra­ment.

This means that we are united in faith and love for the blessed Sacra­ment, source and supreme expression of God’s love for us, where Our Lord Jesus Christ is really present; we are united in gratitude for the great gift of this Sacra­ment and for these miracles that strengthen our faith.
I do wish all of you a devout celebration, a blessed pilgrimage and many spiritual fruits flo­wing from this occasion!

God bless you all!

+Jan Hendriks
Bishop of Haar­lem-Am­ster­dam


Fotoserie

Klik op een foto voor een uitvergroting.
Terug