Arsacal
button
button
button
button


Zal de leugen triomferen?

Goede Vrijdag liturgie

Overweging Preek - gepubliceerd: vrijdag, 2 april 2021 - 344 woorden

De li­tur­gie van Goede Vrij­dag is - net als de Kruis­weg -via ka­the­draal TV nog te volgen. Hier­on­der is de korte homilie te vin­den die ik in de li­tur­gische plech­tig­heid van Goede Vrij­dag heb gehou­den.

 

Heeft de leugen gewonnen?

Zij kregen hun zin...

Ze hebben hun zin.
Degenen die Hem haatten,
die hebben gehandeld uit jaloezie,
die Zijn populari­teit
niet kon­den verdragen,
die Zijn macht had­den gevreesd,
zij hebben hun zin gekregen:
hier hangt Hij,
een ver­oor­deelde mis­da­diger,
Hij is van alle waar­dig­heid ontdaan,
verkocht voor der­tig zilverlingen.

Stervend... dood...

Zonder aanzien des persoons
hebben ze Hem ge­oor­deeld,
ze hebben gelogen en bedrogen,
een list bedacht
om Hem zo ver te krijgen
dat Hij hier hangt:
gemar­teld, gewond, stervend, dood,
ten toon gesteld aan de wereld:
zo zal het je ver­gaan
als je de macht en het geld durft te tarten,
als je vasthoudt aan waar­heid en recht,
aan de stem van je geweten,
aan de wet van God.

Nu is het stil, de wereld zwijgt,
de mens­heid houdt de adem in.

Men­se­lijke waar­dig­heid

Maar onze men­se­lijke waar­dig­heid
komt juist tot uiting
als we een­vou­dig zijn en nederig zoeken
naar waar­heid en recht,
een waar­heid die niet afhangt
van wat mensen vin­den,
maar van wat goed is in Gods ogen.
Je moet niet mensen naar de ogen zien,
zoek de ogen van God
die Hij met barm­har­tige liefde
op je laat rusten.

Als je Hem vindt,
Hem kent, van hart tot hart,
zul je de waar­heid zien
en vrede vin­den.

Bestaat ge­rech­tig­heid wel?

“Wat is waar­heid?”
Had Pilatus schamper gezegd
en hij had zijn sch­ou­ders op­ge­haald.

Daar hangt Jezus nu,
zo mis­vormd, vol bloed en won­den.
Is het dan toch waar
dat de macht, het geld en de leugen
uit­ein­delijk triomferen?
Is het toch waar
dat er geen ge­rech­tig­heid bestaat?

Het laatste woord

Maar nee, dit is niet het einde.
Hier houdt het niet op.
De dood is niet het eind­sta­tion.
Het laatste woord is aan God.

Morgen zal het Pasen zijn.
Jezus zal verrijzen!
En wie recht­vaar­dig en goed
probeert te zijn,
zal leven!

In het licht van Pasen
zullen we Goede Vrij­dag
mogen zien.

Terug