Arsacal
button
button
button
button


Vormselviering in de bedevaartkapel van Heiloo

Nieuws - gepubliceerd: zaterdag, 22 mei 2021 - 147 woorden
Vormselviering in de bedevaartkapel van Heiloo
de eerste vormelingen komen de bedevaartkapel binnen
de eerste vormelingen komen de bedevaartkapel binnen

Zater­dag­och­tend 22 mei was er een fees­te­lij­ke Eucha­ris­tie­vie­ring in de grote bede­vaart­ka­pel van ht hei­lig­dom van Onze Lieve Vrouw ter Nood voor de hernieu­wing van de doop­be­lof­ten en het heilig vormsel van vijf jon­ge­ren.

De jon­ge­ren waren voor­be­reid door de blauwe zusters (dienaressen van de Heer en de maagd van Mátara) die op het hei­lig­dom werk­zaam zijn. Rector Jeroen de Wilt con­ce­le­breerde en enkele kin­de­ren van het kinder­koor Rejoice hebben goed gezongen.
De meeste families van de vor­me­lin­gen kende ik wel, omdat ze op een bij­zon­dere manier betrokken zijn bij de kerk. Sommige van deze families had ik lang niet gezien en ook dat was een mooi aspect van deze dag.
Aan het einde van de Eucha­ris­tie­vie­ring deden de vor­me­lin­gen een toe­wij­ding aan Maria, zoals bij deze reli­gi­euze ge­meen­schap gebruike­lijk is. Na afloop kregen de vor­me­lin­gen een geschenkje en een mooie oor­konde mee naar huis (foto).

 

 

Terug