Arsacal
button
button
button
button


Vormsels in Volendam

Nieuws - gepubliceerd: vrijdag, 28 mei 2021 - 277 woorden
Het altaar in de Mariakerk versierd voor de Vormselviering
Het altaar in de Mariakerk versierd voor de Vormselviering

Vlak voor de uitbraak van de Corona-pandemie was ik bezig met het toedienen van de Vormsels in Volen­dam. De laatste vie­ring heb ik toen niet meer kunnen doen, maar de pastoor en de kape­laan hebben toen bevoegd­heid gekregen om die vormsels later te geven. Donder­dag 27 mei kon ik weer voor het eerst in Volen­dam dit sacra­ment van de heilige Geest vieren.

Kleine groepen

De vor­me­lin­gen zijn in kleinere groepen "opgeknipt" om de vie­rin­gen binnen de Corona-regels te kunnen hou­den. Vier keer kom ik naar Volen­dam in de periode van 27 mei tot 24 juni. De andere vormsel­vie­ringen wor­den door de pastoor en de kape­laan gedaan.

Ont­moe­tingen

De Maria­kerk was nu na­tuur­lijk lang niet zo gevuld als vroe­ger, voor Corona, maar het was toch een goede en mooie vie­ring, met zang van enkele cantores van Forever Young en goede deelname van de ouders en de vor­me­lin­gen. Behalve korte ont­moe­tingen met de koster, enkele vrij­wil­li­gers en de leer­krachten was er nu niet veel moge­lijk. Maar het was fijn na afloop van de vormsel­vie­ring met pastoor Paul Stomph en kape­laan Anton Goos te kunnen praten over hun erva­ringen want zij hebben heel drukke tij­den achter de rug.

Tragische sterf­ge­vallen

Net die week was er een 28 jarige vrouw vermoord en een andere bekende Volen­dammer foto­graaf op tra­gische wijze door een ver­keersongeluk om het leven geko­men. Ik heb voor de slacht­of­fers en de nabe­staan­den gebe­den. Maar temid­den van alle drukte en veel lief en leed, maar ook van veel geloof, zijn de beide pries­ters daar met hart en ziel aan het werk - samen ook met pastoor Eric van Teijlingen die deze beide tra­gische uit­vaar­ten heeft ver­zorgd en in deel­tijd in Volen­dam werk­zaam is.

 

Terug