Arsacal
button
button
button
button


Priesterontmoeting in Sint Agnes

nieuwe personele parochie voor de buitengewone vorm

Nieuws - gepubliceerd: zondag, 20 januari 2013 - 183 woorden
blik op het fraaie altaar van de Sint Agneskerk
blik op het fraaie altaar van de Sint Agneskerk

Zondag 20 januari werd in de Sint Agnes­kerk het hoog­feest van de patrones Sint Agnes gevierd. Maar er was nog een reden om feest te vieren: de ge­meen­schap die in deze kerk al sinds ver­schil­lende jaren de heilige Mis viert in de bui­ten­ge­wone vorm van de Romeinse ritus (Tri­den­tijnse Mis) is vanaf deze dag een personele pa­ro­chie voor de gelo­vi­gen die zich bij­zon­der met deze bui­ten­ge­wone vorm verbon­den voelen.

De pries­ter Kr. Knudsen fssp is de eerste pastoor. 's Morgens celebreerde mgr. J. van Burg­ste­den sss als eerste Neder­landse bis­schop sinds het motu proprio Summorum Pontificum een Pontificale heilige Mis in de bui­ten­ge­wone vorm. In de mid­dag was ik er ook om de pries­ters en de andere gelo­vi­gen te fe­li­ci­te­ren en om deel te nemen aan de ont­moe­ting voor de jon­gere pries­ters in het bisdom Haar­lem-Am­ster­dam.

Door het slechte weer waren er welis­waar iets min­der pries­ters aanwe­zig dan verwacht, maar het werd toch een goede en broe­der­lijke ont­moe­ting. Na een plech­tige vespers in de Sint Agnes­kerk kerk werd de mid­dag voort­ge­zet in de pastorie met twee korte ge­tui­ge­nissen, een rond­lei­ding en een heer­lijke maal­tijd.

Terug