Arsacal
button
button
button
button


Ontbijt bij de bisschop tijdens De Alles of Iets Roadtrip

Nieuws - gepubliceerd: dinsdag, 20 juli 2021 - 178 woorden

Dins­dag­mor­gen 20 juli kreeg ik al vroeg bezoek. Om 7.45 uur stond Charlotte Klooster met cameraman Marnix op de stoep. Na een stevig ontbijt begon ze haar Roadtrip door het bisdom...

De roadtrip is een zoek­tocht naar een ant­woord op de vraag: Wat moet ik met mijn geloof? Laat ik het doorkabbelen of wil ik er met meer overgave tijd en energie in steken? De kijker - want de Roadtrip wordt vast­ge­legd in een serie voor ka­the­draal TV - kan over de sch­ou­der van Charlotte kennis­ma­ken met geloofs­ver­halen en in­spi­re­rende hotspots in het bisdom.

Zo gaat Charlotte in gesprek met jon­ge­ren in de St. Nicolaas­basi­liek in Am­ster­dam, brengt een bzoek aan Maria van Haar­lem, de abdij van Egmond en de Adel­ber­tus akker, zij doet een stille dag in Heiloo, bezoekt de Mar­te­la­ren van Alkmaar en gaat langs bij de jon­ge­ren­groep Sanctus Virgilius.

Het ontbijt stond klaar toen Charlotte kwam en tij­dens dat maal hebben we over allerlei zaken ge­spro­ken zoals hoe mijn eigen zoek­tocht nar God en geloof was gegaan.

Bin­nen­kort zullen we het re­sul­taat kunnen zien op Ka­the­draal TV.

Terug