Arsacal
button
button
button
button


Podcasttour Onze Lieve Vrouw ter Nood gelanceerd

Eerste optreden van Burgemeester Mascha ten Bruggencate

Nieuws - gepubliceerd: woensdag, 21 juli 2021 - 330 woorden

Woens­dag­mid­dag 21 juli werd op het bede­vaart­ter­rein van het hei­lig­dom van Onze Lieve Vrouw ter Nood een podcast­tour geopend door de nieuwe burge­mees­ter van Heiloo, mw. Mascha ten Bruggencate en mij. Een nieuwe, toe­gan­ke­lijke manier om op bede­vaart te gaan!

Podcast­tour

Met steun van ver­schil­lende fondsen is een mooie tour over het bede­vaart­ter­rein ge­rea­li­seerd door Podcastmaker Allard Amelink. Op een veer­tiental plaatsen op het hei­lig­dom staat een in­for­ma­tiebord met een QR code die met de camera van de mobiele tele­foon kan wor­den gescand. Op elk plaats begint dan een verhaal, omlijst door muziek, over de ge­schie­de­nis van het hei­lig­dom, over per­soon­lijke erva­ringen van mensen met Maria en het hei­lig­dom, over de ver­schil­lende plekken op het terrein, enzo­voorts. De volle­dige tour duurt ruim 45 minuten.

Nieuwe burge­mees­ter

Voor de burge­mees­ter was het haar eerste formele han­de­ling naar buiten toe als burge­mees­ter. Tien dagen daarvoor was zij haar ambt be­gon­nen. De band met het hei­lig­dom is daarbij sterk omdat in de Engelen­zaal van het gas­ten­huis (Juliana­kloos­ter) de naam van de nieuwe burge­mees­ter bekend werd gemaakt in een ver­ga­de­ring van de ge­meen­te.

Offi­cië­le ope­ningshan­de­ling

Na de ont­vangst buiten achter het Juliana­kloos­ter, ver­trok het gezel­schap van geno­dig­den - waar­on­der be­stuurs­le­den, ver­te­gen­woor­digers van de ge­meen­te en van de fondsen, sprekers en mede­wer­kers aan de Podcast en mede­wer­kers van het hei­lig­dom - naar de vijver en het open-lucht-altaar waar de offi­cië­le han­de­ling plaats vond na twee korte toe­spra­ken van de burge­mees­ter en van mij.

Harten raken

Met het mooie hei­lig­dom ter ere van Maria willen we graag ook in onze tijd de harten raken en tot be­zin­ning en over­we­ging brengen en zoekende mensen tot steun zijn. Daarom zoeken we met het bestuur, rector en hospitality mana­ger, samen met pro­gram­mamana­ger Nanine van Smooren­burg naar wegen om het hei­lig­dom dichter bij de mensen te brengen en de mensen dichter bij het hei­lig­dom en Onze Lieve Vrouw ter Nood.

De podcasts kunnen direct beluisterd wor­den op de smart­phone en zijn ook be­schik­baar op Spotify en Apple podcast.


Fotoserie

Klik op een foto voor een uitvergroting.
Terug