Arsacal
button
button
button
button


Pastoor-deken Eugene Jongerden 25 jaar priester

Nieuws - gepubliceerd: zondag, 10 oktober 2021 - 133 woorden
Met pastoor-deken Jongerden en mw. drs. Dea Broersen die in de parochie werkzaam is
Met pastoor-deken Jongerden en mw. drs. Dea Broersen die in de parochie werkzaam is

Zondag­mid­dag was ik in Am­stel­veen om deken Eugene Jonger­den te fe­li­ci­te­ren met zijn zilveren pries­ter­feest. Dit mooie jubileum had hij gevierd met de H. Eucha­ris­tie in de Titus Brandsma­kerk en daarna in een drukke receptie.

De deken staat voor allerlei opgaven: aller­eerst is er de Urbanus­kerk van Boven­kerk die na de brand opnieuw wordt opge­bouwd. Daarin wor­den goede vor­deringen gemaakt. Tege­lijk moet bekeken wor­den hoe de pa­ro­chie Amstelland op een goede manier de toe­komst in kan gaan en dat zijn zeker niet de ge­mak­ke­lijkste thema's; als deken wordt de jublia­ris ook nog gevraagd in andere pa­ro­chies van zijn dekenaat een rol te spelen, op dit moment als admini­strator van Hoofd­dorp en - bin­nen­kort - Nieuw Vennep.

Van harte fe­li­ci­te­ren we de deken in dank­baar­heid voor zijn pries­ter­lijke inzet in en buiten zijn pa­ro­chies!

Terug