Arsacal
button
button
button
button


Overwegingen bij het C jaar verschenen

‘Waar je hart vol van is’

Nieuws - gepubliceerd: zaterdag, 18 december 2021 - 159 woorden

Het boek met over­we­gingen bij de zon­da­gen van het li­tur­gisch jaar (Jaar C) is ver­sche­nen en voor € 19,95 te verkijgen bij uit­ge­ve­rij Adveniat. Vrij­dag 12 no­vem­ber was Leo Fijen, directeur van de uit­ge­ve­rij, in Haar­lem om me het eerste exemplaar uit te reiken.

Pries­ters, diakens, pas­to­raal werkers en cate­chisten van het bisdom Haar­lem-Am­ster­dam zullen het boek (432 pp.) weer gratis aan­gereikt krijgen of het via het bisdom kunnen betrekken. Voor anderen is het te ver­krij­gen via de boek­han­del of dus recht­streeks via uit­ge­ve­rij Adveniat. Met deze publi­ca­tie is de serie voor de drie li­tur­gische jaren compleet. De delen voor het A en B jaar zijn even­eens via uit­ge­ve­rij Adveniat te ver­krij­gen. Het C-jaar begint met de eerste zon­dag van de Advent op zon­dag 28 no­vem­ber.

Enkele weken na de pre­sen­ta­tie mocht ik een brief van de Apos­to­lisch Nuntius ont­van­gen waarin hij rea­geert op de ver­schij­ning van dit boek. De brief is onderaan dit bericht toe­ge­voegd.

Fotoserie

Klik op een foto voor een uitvergroting.
Terug