Arsacal
button
button
button
button


Met felicitaties van Zr. Laeta (102 jaar)

Bezoek aan de Augustinessen

Nieuws - gepubliceerd: woensdag, 17 november 2021 - 258 woorden
zr. Laeta (102) kijkt pittiger uit haar ogen dan de bisschop!
zr. Laeta (102) kijkt pittiger uit haar ogen dan de bisschop!
de kapel van Huize st. Agnes
de kapel van Huize st. Agnes

Op woens­dag 17 no­vem­ber bracht ik een bezoek aan de zusters Au­gus­ti­nessen van Heem­ste­de, die naar Huize Sint Agnes in Egmond aan Zee zijn verhuisd. We vier­den de Eucha­ris­tie en er was een ont­moe­ting, waarbij ik werd toe­ge­spro­ken door de oudste zuster van de Con­gre­ga­tie.

Jubileum

Die ont­moe­ting was wel beperkt van­wege de Corona-situatie. Aan het einde van de H. Mis ston­den we stil bij het 60-jarig professie jubileum van zr. Alie Kramer, die in Alkmaar in het zie­ken­huis heeft gewerkt en later - zij stu­deerde theo­lo­gie in Am­ster­dam - in de dak­lo­zen­zorg in Am­ster­dam en het Haven­pas­to­raat in Rotter­dam. Van harte wens ik haar ook op deze plaats proficiat!

Elisabeth

De Eucha­ris­tievierig viel op het feest van de heilige Elisabeth van Hongarije en dat paste mooi, omdat het zie­ken­huis in Alkmaar waar de zusters werkten vernoemd was naar deze heilige vrouw, die van een enorme inzet getuigde voor de zieken en de armen.

Een bos bloemen

Bij de Eucha­ris­tie­vie­ring waren naast de 27 zusters Au­gus­ti­nessen ook drie kleine zusters van de H. Jozef (Heerlen) die even­eens in Huize Agnes wonen.

Het was helaas niet moge­lijk om met alle zusters samen te zijn omdat de lei­ding van het huis het aantal mensen dat bij elkaar mocht komen had beperkt van­wege de Pandemie. Onder het deel van de zusters met wie ik koffie mocht drinken was ook zuster Laeta, de oudste zuster van de Con­gre­ga­tie. Zij is 102 jaar maar nog zeer vitaal. Met een aar­dig toe­spraakje bood zij mij een bos bloemen aan, omdat het die dag ook mijn ver­jaar­dag was.

Terug