Arsacal
button
button
button
button


Ontmoeting met Poolse parochie

Kennismaking met nieuwe kapelaan

Nieuws - gepubliceerd: vrijdag, 19 november 2021 - 223 woorden

Vrij­dag 19 no­vem­ber had ik een ont­moe­ting met de pries­ters en enkele be­stuurs­le­den van de Poolse H. Geest­paro­chie die in de Paulus­kerk in Am­ster­dam West samen­komt (onder meer). Een gesprek over een mi­gran­ten­paro­chie in Corona-tijd en een kennis­ma­king met de nieuwe pries­ter.

De Poolse pa­ro­chie ont­vangt op zon­dag zo’n 1500 kerk­be­zoekers. De Paulus­kerk in Am­ster­dam West is de hoofdlokatie en paro­chie­kerk die tevens paro­chie­kerk is van de regio Am­ster­dam Nieuw West. Daar­naast komen de Poolse katho­lie­ken samen in ’t Zand, Westwoud, Aalsmeer, Beverwijk en Almere.Een van de zogen is het gebrek aan arm­slag dat de ge­meen­schap heeft voor alle ac­ti­vi­teiten en vie­rin­gen van de pa­ro­chie. Een school­ge­bouw wordt gehuurd voor catechese-bij­een­komsten.

De Poolse pa­ro­chie heeft met veel sociale problemen te maken van mensen die soms maar tij­de­lijk in ons land zijn om er te werken. Daar kwamen in de afgelopen tijd de Corona-problemen bij. Die leidde n ook tot vereenza­ming, er is veel behoefte aan contact. Zodra het weer mocht kwamen de pa­ro­chi­anen dus weer graag naar de kerk rond het altaar samen.

Pastoor Kicka wordt sinds kort geassis­teerd door pa­ro­chievica­ris (kape­laan) Jan Urbanek. Zij waren geko­men met de vice-voor­zit­ter van het kerk­bestuur Grzegorz Gidlewski en se­cre­ta­ris Maria Kave­laars. Met elkaar gingen we na afloop van het gesprek op de foto.

Volgend jaar bestaat de Poolse ge­meen­schap in ons bisdom 75 jaar.

Terug