Arsacal
button
button
button
button


Kerstdiner in het seminarie

Nieuws - gepubliceerd: woensdag, 15 december 2021 - 287 woorden
Kerstdiner in het seminarie
Kerstliederen tijdens het diner
Kerstliederen tijdens het diner

Op woens­dag 15 de­cem­ber hiel­den de se­mi­na­risten een kerst­di­ner. Omdat zij huis­ge­no­ten en studie­ge­no­ten zijn, kon het diner toch door­gaan al werd de afstand wel bewaard. Het was een mooie fees­te­lij­ke afslui­ting van de eerste college-periode en een heer­lijke maal­tijd.

culinair

De keuken van het Dio­ce­saan Hei­lig­dom in Heiloo is uits­te­kend, dat is me na­tuur­lijk al vaak opge­val­len, maar op deze dag had de culinaire staf wel heel extra haar best gedaan. Ik ben niet zo gewend om allerlei foto's van gerechten te delen, dus de lezer moet me maar op m'n woord geloven dat het er fraai uitzag en heer­lijk smaakte.

Kerst­lie­de­ren

De maal­tijd werd regel­ma­tig onder­bro­ken voor kerst­lie­de­ren, waarbij muziek­do­cent pastoor Álvaro Rodrigeuz Lucque het voor­touw nam met een viertal se­mi­na­risten-zan­gers. Daarbij reis­den we de hele wereld over: Spaanse, Columbiaanse, Ita­li­aanse, Franse, Duitse, Engelse en Neder­landse kerst­lie­de­ren wer­den gezongen en het "Stille Nacht" klonk ook in het Kroa­tisch en Maltees.

Se­mi­na­risten

Rector Luc Georges en studieprefect dr. José Manuel Tercero Simòn waren na­tuur­lijk aanwe­zig. Een enkele stu­dent die door de Corona-situatie lang zijn naaste familie niet had kunnen zien, was eer­der op vakantie gegaan omdat het nu wel moge­lijk was om te reizen. Verder waren de se­mi­na­risten van Wil­li­brord­semi­narie en Re­demp­to­ris mater aanwe­zig.

Dank­baar

Mooi was ook mee te maken dat rector Jeroen de Wit de se­mi­na­risten uitno­digde om te delen waarvoor zij God het meest dank­baar waren in het bijna afgelopen jaar. Ondanks alles is er veel om dank­baar voor te zijn. Eén van de se­mi­na­risten zei dat hij het mooi vond te zien hoe de semi­na­rie­ge­meen­schap in het afgelopen jaar zo gegroeid was in saam­ho­rig­heid en geloof. Ik was blij dat te horen, zeker in deze rare pandemie-tijd.

Terug