Arsacal
button
button
button
button


Nieuwjaarsnacht vanaf de kathedraal

Nieuws - gepubliceerd: zondag, 2 januari 2022 - 113 woorden

Vanaf de torens van de ka­the­draal is deze foto geno­men, kort na mid­der­nacht, de eerste minuten van 2022. Ik was samen met jon­gere mensen die in vlot tempo naar boven ren­den. Ik wilde me niet laten kennen, maar was behoor­lijk buiten adem toen ik boven was en dit adembe­ne­mende uit­zicht zag... Niet ie­der­een had zich aan het vuur­werk­ver­bod gehou­den.

Ik hoop na­tuur­lijk, net als ie­der­een dat beperkende maat­regelen niet meer nodig zullen zijn en de pandemie zal uitdoven, al hoeft dat niet perse een ophef­fing van het vuur­werk­ver­bod te betekenen. We bid­den om een einde van de pandemie en ver­der wens ik ie­der­een een goed, gezegend 2022 toe.

Ga met God, dan ga je goed!

Terug