Arsacal
button
button
button
button


Gesprek over toekomst van de kerk en kerk van de toekomst

Dick en Daniël geloven het wel

Nieuws - gepubliceerd: donderdag, 27 januari 2022 - 132 woorden

Donder­dag­mid­dag 27 januari was Daniël Gillissen, adjunct-hoofd­re­dac­teur van het Neder­lands Dagblad te gast voor de opname van de podcast Dick en Daniël Geloven het Wel @ndnl. Een gesprek van drie kwar­tier over allerlei thema’s die de toestand van de kerk en de kerk van de toe­komst betreffen en over mijn eigen weg door het leven... Vanaf vrij­dag­mor­gen te be­luis­te­ren:

Naast de weg van mijn eigen roe­ping, ging het vooral over de weg van de kerk. Hoe gaan we om met kerk­slui­tingen? Wat betekent kerk­slui­ting voor een ge­meen­schap? Wat is de impact van het seksueel mis­bruik voor slacht­of­fers, gelo­vi­gen en het aanzien van de kerk? Hoe zie ik de kerk van de toe­komst? Wat is er (nog) katho­liek aan de geloofs­be­le­ving?

Terug