Arsacal
button
button
button
button


Toch nog ‘Nine lessons and carols’

Mooie traditie weer opgepakt

Nieuws - gepubliceerd: zondag, 30 januari 2022 - 211 woorden
Intocht in de donkere kathedraal
Intocht in de donkere kathedraal
Een laatste repetitie voor het begin van de Nine lessons
Een laatste repetitie voor het begin van de Nine lessons

Het was nog net binnen de periode van de veer­tig dagen tussen Kerst­mis en Maria Licht­mis (Opdracht van de Heer in de tempel), die vroe­ger als de kerst­pe­rio­de gold: op zater­dag­avond 29 januari werd in de ka­the­draal "Nine lessons and carols" gehou­den met de Bavo­can­to­rij, bestaande uit leden van het ka­the­drale koor.

Nine lessons and carols bestaat uit negen schrift­le­zingen die de heilsge­schie­de­nis, op weg naar de geboort van de Ver­los­ser op Kerst­mis samen­vat­ten. Het is een traditie die sinds 1880 in Engeland bestaat en sinds 1990 in onze ka­the­draal een vaste plaats heeft. Buiten pandemie-tijd wordt deze vie­ring kort voor het kerst­feest gehou­den, maar nu is de eerste gelegen­heid aangegrepen na de ver­soe­pe­ling van de lock down met alle restricties, om deze vie­ring te hou­den voor een select gehoor van mensen die met het muziek­in­sti­tuut verbon­den zijn.

Magistra cantus Sanne Nieuwen­huij­sen leidde de zang, titulair organist Ton van Eck bespeelde het orgel. Leden van het ka­the­drale koor, een lectrice, de oud magister cantus Fons Ziekman, de magistra cantus Sanne Nieuwen­huij­sen, diaken Philip Weijers, kape­laan Teun Warnaar en ik deden de lezingen.

Het was een mooie muzikale en reli­gi­euze erva­ring en ik ben dank­baar dat deze mooie traditie - zij het op een ongebruike­lijk tijdstip en met beperkte deelname - toch kon plaats vin­den!


Fotoserie

Klik op een foto voor een uitvergroting.
Terug