Arsacal
button
button
button
button


Gastkoren in de kathedraal

Nieuws - gepubliceerd: zondag, 20 februari 2022 - 174 woorden
De seminaristen van het koor (en twee dames die in het seminarie helpen)
De seminaristen van het koor (en twee dames die in het seminarie helpen)

Zondag 20 februari is een zon­dag van gastkoren in de ka­the­draal: de hoog­mis werd door het koor van de se­mi­na­risten gezongen, tij­dens een speciale Vespers om 16.00 uur zingt de ‘capella sine nomine’ (koor zon­der naam).

Het koor van se­mi­na­risten van ons bisdom Haar­lem-Am­ster­dam staat onder lei­ding van de muziek­do­cent van het semi­na­rie, de pries­ter Álvaro Rodriguez Lucque. Er was weinig oefen­tijd be­schik­baar, maar het klonk goed. Op Ka­the­draal TV is de H. Mis nog te volgen.

De ‘Capella sine nomine’ voert Maria­lie­de­ren en psalmen in diverse stijlen en genres uit.

Het concert in Haar­lem is het laatste in een reeks van vier Mariavesper­con­certen. Eerdere uit­voe­ringen waren in Den Bosch, Maastricht en Venray. Een vesper­con­cert is een gebeds­vie­ring, waarbij de muziek een be­lang­rijke rol speelt. Het is li­tur­gie en tege­lijker­tijd ook een concert. De Capella sine Nomine staat onder lei­ding van Jo Louppen.

Deze fees­te­lij­ke vie­ring wordt gehou­den bij gelegen­heid van het 100-jarig bestaan van bede­vaart­orga­ni­sa­tie ‘Huis voor de pelgrim’. De foto's zijn van de hand van Mattheu Bemelmans.


Fotoserie

Klik op een foto voor een uitvergroting.
Terug